Amazon đã công bố rằng công ty đang hỗ trợ việc xây dựng và hoạt động của một trang trại điện mặt trời 80 MW tại Virginiam, và cho biết việc tạo ra năng lượng hằng năm sẽ đủ cho 15,000 hộ gia đình.

amazonAmazon đang thực hiện một ý tưởng được gợi ý từ Apple: sử dụng năng lượng mặt trời. 

Amazon đã có kế hoạch sử dụng điện mặt trời để hỗ trợ cho các trung tâm dữ liệu của mình, và muốn vận hành bằng cách sử dụng toàn bộ năng lượng tái tạo. Mục tiêu này được công bố hồi năm 2014, và Amazon cho biết rằng 1/4 năng lượng cho thể được tái tạo. Các trang trại điện mặt trời dự kiến sẽ mở cửa và vận hành vào tháng 10/2016.

Hiện vẫn chưa biết Amazon sẽ sử dụng bao nhiêu năng lượng mặt trời cho chính mình và công ty sẽ đóng góp bao nhiêu cho trang trại này, hiện đang được xây dựng bởi Community Energy.

Tuy nhiên, điều này cho thấy rằng nếu các năng lượng được sử dụng bởi Amazon ngày càng nhiều thì công ty sẽ tiếp tục xây dựng những trung tâm dữ liệu mới gần đó. Điều này cũng là một sự thay đổi khuynh hướng phát triển cho Amazon, sau khi công ty chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo.

Về phía Apple, công ty cho biết rằng tất cả các trung tâm dữ liệu, cửa hàng, văn phòng của tại Hoa Kỳ sẽ vận hành bằng năng lượng tái tạo. Facebook cũng đã mở cửa trung tâm dữ liệu vận hành hoàn toàn bằng năng lượng gió vào năm 2015.

Hiện Amazon cũng đang cố gắng sử dụng năng lượng gió khi công bố các kế hoạch hỗ trợ việc xây dựng nông trại 150 MW tại Indiana hồi tháng 01/2015. Nông trại này sẽ bắt đầu hoạt động vào 01/2016.

(Yến Nhi theo nguoivietphone)

Content Protection by DMCA.com