Hệ thống điện năng lượng mặt trời 10 kWp tại Bắc Tân Uyên, Bình Dương được Vũ Phong SolarPower tư vấn và triển khai thi công cho một hộ dân. Với mô hình kinh doanh hộ gia đình đã giúp khách hàng hàng tháng tiết kiệm từ 3-4 triệu tiền điện.

Xem thêm báo giá dự án điện mặt trời hòa lưới 10kwp tại đây: https://solarpower.vn/he-thong-dien-mat-troi-gia-bao-nhieu/