Hệ thống điện năng lượng mặt trời 10 kWp được SolarPower Vũ Phong tư vấn và triển khai thi công cho một hộ dân tại Thủ Dầu Một, Bình Dương. Với mô hình kinh doanh hộ gia đình đã giúp khách hàng hàng tháng tiết kiệm từ 3-4 triệu tiền điện.

Xem thêm dự án điện mặt trời tại đây: https://solarpower.vn/du-an-dien-mat-troi/