Dự án hoàn thành năm 2020, lắp đặt tại phường 4, TP. Tân An, Long An. Dự án sử dụng 28 tấm pin năng lượng mặt trời  360Wp LG hiệu suất cao, 2 bộ hòa lưới ARM Solar 5kW, hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm