Dự án hoàn thành năm 2020, lắp đặt tại Phường 1, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu. Dự án sử dụng 30 tấm pin năng lượng mặt trời 360Wp LG hiệu suất cao, 1 bộ hòa lưới ARM Solar 10kW, hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm.