Dự án hoàn thành năm 2020, lắp đặt tại phường 2, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Dự án sử dụng 35 tấm pin năng lượng mặt trời 360Wp LG hiệu suất cao, 1 bộ hòa lưới SMA 15kW, hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm.