Dự án hoàn thành 2019, lắp đặt trên mái nhà của nhà xưởng công ty tại Đồng Nai. Dự án sử dụng 2820 tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao, 10 bộ hòa lưới ABB 100kW, hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm