Dự án hoàn thành năm 2020, lắp đặt tại Phường 1, quận 8, Hồ Chí Minh. Dự án sử dụng 56 tấm pin năng lượng mặt trời 360Wp LG hiệu suất cao, 1 bộ hòa lưới ARMSolar 20kW, hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm.