Đối tượng: Doanh nghiệp và Tổ chức
Thời gian: 2018
Công suất: 250Kwp
Thành Phố: Đồng Nai
Tình trạng: Hoàn thành