Dự án hoàn thành 2020, lắp đặt trên mái nhà của nhà xưởng công ty tại xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp. Dự án sử dụng 64 tấm pin năng lượng mặt trời 400Wp hiệu suất cao, 1 bộ hòa lưới 25kW, hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm.