Dự án hoàn thành 2020, lắp đặt trên mái nhà của nhà xưởng công ty tại huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long. Dự án sử dụng 78 tấm pin năng lượng mặt trời 350Wp hiệu suất cao, 1 bộ hòa lưới SMA 25kW, hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm.