Dự án 2MWp hoàn thành 2020, mô hình đầu tư BLT điện mặt trời và chủ nhà máy không phải bỏ tiền đầu tư tại Thới Hoà, Bến Cát, Bình Dương. Dự án sử dụng pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao, bộ hòa lưới ARM Solar, hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm.