Dự án hoàn thành 2020, lắp đặt trên mái nhà của nhà xưởng công ty tại xã Thành Đông, Bình Tân, Vĩnh Long. Dự án sử dụng 130 tấm pin năng lượng mặt trời 370Wp hiệu suất cao, 2 bộ hòa lưới SMA 25kW, hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm.