Dự án hoàn thành 2020, lắp đặt trên mái nhà của nhà xưởng công ty tại xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Dự án sử dụng 126 tấm pin năng lượng mặt trời hiệu suất cao 400Wp, 1 bộ hòa lưới 50kW, hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm.