Dự án hoàn thành 2020, lắp đặt trên mái nhà tại Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa. Dự án sử dụng 14 tấm pin năng lượng mặt trời LG 360W hiệu suất cao, 1 bộ hòa lưới ARM Solar 5kW, hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm.