Hệ thống điện năng lượng mặt trời 68kWp tại Tại Đảo Nổi–Đà Nẵng được Vũ Phong SolarPower tư vấn và triển khai và thi công cho doanh nghiệp. Với mô hình kinh doanh cho doanh nghiệp đã giúp khách hàng tháng tiết kiệm từ 2-4 triệu tiền điện.

Xem thêm báo giá dự án điện mặt trời hòa lưới 5 tại đây: https://solarpower.vn/he-thong-dien-mat-troi-gia-bao-nhieu/