Dự án hoàn thành 2020, lắp đặt trên mái nhà của nhà xưởng công ty tại Ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp. Dự án sử dụng 180 tấm pin năng lượng mặt trời 400Wp hiệu suất cao, 1 bộ hòa lưới 25kW + 1 bộ hòa lưới 50KW, hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm