Dự án hoàn thành 2020, lắp đặt trên mái nhà tại phường Tân Hưng, quận 7, TP. Hồ Chính Minh. Dự án sử dụng 20 tấm pin năng lượng mặt trời LG 450Wp hiệu suất cao, 1 bộ hòa lưới 10kW 3 phase SMA, hệ thống khung phụ trợ và dây dẫn đạt chất lượng cao độ bền thiết kế trên 30 năm.