Nhà máy Điện Năng Lượng Mặt Trời lớn nhất Việt Nam thời điểm hiện tại.
– Lắp đặt trên vùng bán ngập của hồ Dầu Tiếng, diện tích gần 500 héc ta, công suất hơn 420MWp, giá trị hơn 9000 tỷ đồng.
– VũPhongSolar là đơn vị thi công 1 phần của dự án. Hiện tại dự án đã hoàn thành được một phần và vẫn đang đạt tiến độ dù nước đã dâng lên ngập trắng sau cơn bão số 9 vừa qua.