Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Tổng cục Năng lượng- Bộ Công Thương vừa tổ chức Hội thảo “Xây dựng phát triển ngành điện mặt trời tại Việt Nam – Hiện trạng và kinh nghiệm quốc tế”.

Hội thảo được thực hiện bởi Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ trong khuôn khổ dự án hỗ trợ kỹ thuật của Chính phủ CHLB Đức “Năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng” (dự án 4E) nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam hiện thực hóa tiềm năng năng lượng tái tạo, đóng góp vào việc đạt được những chỉ tiêu đề ra trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh, chiến lược Phát triển xanh và mục tiêu giải quyết biến đổi khí hậu của Việt Nam.


Thi công lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời.

Tại Hội thảo, các đại biểu được cung cấp những thông tin cơ bản về tiềm năng, mục tiêu quốc gia và khung pháp lý phát triển ngành điện mặt trời tại Việt Nam; các cơ hội và thách thức đối với nhà đầu tư khi xây dựng phát triển dự án điện mặt trời tại Việt Nam; kinh nghiệm thế giới về hiện trạng phát triển điện mặt trời, các nhân tố thành công cơ bản, chi phí, các vấn đề đấu nối và quy hoạch dự án điện mặt trời. Đây cũng là diễn đàn đối thoại tạo cơ hội cho đại biểu tham dự đóng góp ý kiến vào bản dự thảo Thông tư về đầu tư điện mặt trời và Hợp đồng mua bán cho các dự án điện mặt trời.

Việt Nam là Quốc gia có tiềm năng rất lớn về các nguồn năng lượng tái tạo, trong đó, năng lượng mặt trời. Tiềm năng năng lượng mặt trời cho khu dân cư và thương mại ước tính đạt tối thiểu 2 – 5 GWp trong thập kỷ tới. Công suất của hệ thống mặt trời lắp trên mặt đất có tiềm năng vào khoảng 22GW đối với khu vực miền Nam. Trong quy hoạch điện VII điều chỉnh, Chính phủ đặt ra mục tiêu tăng công suất điện mặt trời từ khoảng 6-7 MW vào cuối năm 2015 lên 850 MW vào năm 2020, 4.000 MW vào năm 2025 và 12.000 MW vào năm 2030.

Theo baoxaydung.com.vn