Tên sách: Handbook of Photovoltaic Science and Engineering
Tác giả: Antonio Luque, and Steven Hegedus
NXB: Wiley
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
ISBN 0-471-49196-9
Năm xuất bản: 2003
Định dạng: PDF
Số trang: 1164
Dung lượng: 15,17 MB

Handbook of Photovoltaic Science and Engineering kết hợp các tiến bộ kỹ thuật và kết quả nghiên cứu gần đây nhất trong lĩnh vực quang điện. Tất cả những chủ đề liên quan đến ngành công nghiệp quang điện được thảo luận và mỗi phần được viết bởi chuyên gia quốc tế nổi tiếng trong lĩnh vực này.

Mỗi chương dành một phần cho những người mới bắt đầu cũng như cung cấp thông tin chi tiết về lý học và công nghệ cho các chuyên gia. Bao gồm việc xem xét lại các công việc trong quá khứ và các vấn đề cơ bản trong ngành khoa học điện mặt trời, quyển sách này cung cấp nguồn tài nguyên vô giá cho các học viên, cố vấn, nhà nghiên cứu và sinh viên trong ngành công nghiệp kỹ thuật quang điện.

NỘI DUNG
1. Hiện trạng, xu hướng, thách thức và tương lai tươi sáng của điện mặt trời
2. Động cơ thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng pin quang điện
3. Vật lý học của tế bào quang điện
4. Giới hạn lý thuyết của quá trình chuyển đổi quang điện
5. Nguồn nguyên liệu Silic
6. Phát triển khối tinh thể và tạo phiến cho pin mặt trời
7. Các module và các tế bào quang điện tinh thể silic
8. Các tế bào quang điện silic màng mỏng
9. Pin mặt trời đa tầng III-V hiệu suất cao
10. Hệ thống và tế bào quang điện vũ trụ
11. Bộ tập trung quang điện
12. Pin mặt trời vô định hình silicon
13. Pin mặt trời Cu(InGa)Se2
14. Pin năng lượng mặt trời màng mỏng Cadmium Telluride
15. Pin năng lượng mặt trời bằng màu nhuộm
16. Đo và tạo đặc tính cho các module và các tế bào năng lượng mặt trời
17. Các hệ thống điện mặt trời
18. Lưu trữ điện hóa trong lĩnh vực quang điện
19. Điều hòa điện năng cho hệ thống quang điện
20. Năng lượng hấp thụ và phân phối bởi các module quang điện
21. Phân tích kinh tế và các khía cạnh môi trường của hệ thống quang điện
22. Pin mặt trời trong kiến trúc
23. Quang điện và vấn đề phát triển
24. Tài chính và sự tăng trưởng của quang điện

Click để đọc sách này trên Google Books

Content Protection by DMCA.com