Burkina Faso đã khánh thành nhà máy năng lượng Mặt trời lớn nhất khu vực Tây Phi, với công suất lên đến 33 Megawatt có diện tích khoảng 55 ha, sẽ cung cấp năng lượng cho nhiều hộ gia đình ở nước này.

Nhà máy là một phần trong kế hoạch của Chính phủ Burkina Faso từng bước giảm dần sự phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu.

Tổng vốn đầu tư cho công trình vào khoảng 47,5 triệu EUR (56,7 triệu USD), trong đó Liên minh châu Âu (EU) tài trợ 25 triệu EUR và 22,5 triệu EUR còn lại là khoản vốn vay từ cơ quan phát triển của Pháp.

Nguồn sggp.org.vn