“Động cơ” từ thiện của nhóm Đời Vẫn Sáng là gì? Là mang tới một ngày Tết thiếu nhi ý nghĩa cho các trẻ em nghèo, cũng như tặng máy phát điện mặt trời và các nhu yếu phẩm cho các hộ dân nghèo chưa có điện.

Cùng xem lại những hình ảnh mang tình cảm chân thành và xin cảm ơn những hành động đẹp, thiết thực từ các nhà hảo tâm.

nhomdoivansangsolarvvuphong6

nhomdoivansangsolarvvuphong16

nhomdoivansangsolarvvuphong11
nhomdoivansangsolarvvuphong17

nhomdoivansangsolarvvuphong18

nhomdoivansangsolarvvuphong14

nhomdoivansangsolarvvuphong13

nhomdoivansangsolarvvuphong15

nhomdoivansangsolarvvuphong31

nhomdoivansangsolarvvuphong8
nhomdoivansangsolarvvuphong7

nhomdoivansangsolarvvuphong3

nhomdoivansangsolarvvuphong5

nhomdoivansangsolarvvuphong4

SolarV Vũ Phong