Đội thi công Vũ Phong đang lắp đặt tấm pin mặt trời BIPV 2 lớp kính cường lực 8mmx2mmx8mm và solar cell ở giữa lợp thay kính cường lực tại Bình Dương, vừa thay kính lấy sáng vừa có điện dùng. Mỗi tấm có công suất 180Wp thành hệ thống 15kWp để hoà vào lưới điện nhà máy.

Đây là dự án ứng dụng điện mặt trời thay thế vật liệu xây dựng truyền thống rất mới không chỉ tại Việt Nam và trên thế giới.

SolarV Vũ Phong