Sách Năng lượng mặt trời – Lý thuyết & ứng dụng của TS. Hoàng Dương Hùng, gồm 2 phần:

– Phần 1: Mặt trời và Năng lượng mặt trời
– Phần 2: Ứng dụng Năng lượng mặt trời

Download tòan bộ theo đường link bên dưới, kích thước 6.5MB

Năng lượng mặt trời – lý thuyết & ứng dụng

Content Protection by DMCA.com