Content Protection by DMCA.com

Tổng kết quý 3/2014 công ty đạt 130% kế hoạch doanh số đề ra, chúc mừng tập thể CB-CNV công ty và đặc biệt là các anh/chị nhận giải thưởng.

Solarvtongketquy31

Solarvtongketquy32

Solarvtongketquy33

Solarvtongketquy34

Solarvtongketquy35

 

Content Protection by DMCA.com