Chiều qua, 26/7, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đã có buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn I của Chương trình (2006-2010), bước đầu đề xuất các nội dung triển khai giai đoạn II (2011-2015).
Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, cùng với việc đầu tư phát triển các nguồn năng lượng mới, tiết kiệm năng lượng là yếu tố sống còn trong bài toán cân bằng năng lượng quốc gia.

tietkiemnangluong_solarpower

Theo Báo cáo của Ban chỉ đạo, trong 3 năm từ 2006 đến 2008, lượng năng lượng tiết kiệm được tương đương 15,2 tỷ kWh điện. Tỷ lệ tiết kiệm tăng dần theo các năm với mức 1,56%, 3,15% và 3,48%.

Cũng trong giai đoạn 1 của Chương trình, hệ thống văn bản pháp quy và mạng lưới quản lý và triển khai các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đã cơ bản hình thành. Về hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng, đã triển khai thí điểm hệ thống lưu trữ, phân tích báo cáo, định mức chuẩn cho một số ngành như xi măng, thép, dệt may, chế biến thủy hải sản.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động cộng đồng, nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử dụng năng lượng mặt trời tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường cũng được tăng cường với nhiều hình thức khác nhau và đã đạt được một số kết quả tích cực đáng ghi nhận.

Đặc biệt, các đơn vị tham gia thực hiện Chương trình đã thông qua các biện pháp riêng, tích cực phổ biến, khuyến khích cộng đồng sử dụng các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp. Qua đó, hàng chục triệu bóng đèn compact, thiết bị đun nước nóng năng lượng mặt trời đã được đưa vào sử dụng,…

Đồng thời, thông qua các cuộc thi, trao đổi kinh nghiệm với các quốc gia trong khu vực, Chương trình đã từng bước xây dựng mô hình quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm trong các doanh nghiệp, các tòa nhà thông minh, tòa nhà xanh.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, cùng với việc đầu tư phát triển các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo, yếu tố sống còn trong bài toán cân bằng năng lượng quốc gia hiện nay là  tiết kiệm năng lượng. Theo tính toán, hệ số đàn hồi năng lượng của Việt Nam (tỷ số giữa tốc độ tăng tiêu thụ năng lượng/tốc độ tăng trưởng GDP trong cùng giai đoạn) vẫn còn quá cao so với các nước trong khu vực. Dù có những chuyển biến nhất định, kết quả khuyến khích, kêu gọi sử dụng năng lượng tiết kiệm vẫn còn khiêm tốn.

Phó Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa 6 nhóm nội dung của Chương trình, trong đó nhấn mạnh vấn đề tuyên truyền, thay đổi nhận thức, rút ngắn tiến độ xây dựng các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, việc triển khai các dự án tiết kiệm năng lượng, đặc biệt trong các ngành tiêu thụ năng lượng lớn, hiệu suất thấp.

Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan có đánh giá cụ thể ngành, lĩnh vực nào là trọng điểm sử dụng năng lượng không hiệu quả để  đưa ra các giải pháp quyết liệt hơn. Đồng thời, so sánh từng chỉ số với các ngành trong khu vực và thế giới để có hướng phấn đấu.

Đầu năm 2011, Ban chỉ đạo sẽ tiến hành tổng kết giai đoạn I của Chương trình, triển khai giai đoạn II (2011-2015) với những mục tiêu tiếp theo.

Theo VNEEP