Giá Bán Điện Hệ Thống Điện Mặt Trời 2020 1.916 đồng/kWh

cost-phong-phu-1

Theo đó Bộ Công Thương đã chấp nhận đề xuất của EVN ,về việc tiếp tục nhận và giải quyết các yêu cầu bán điện từ các dự án điện mặt trời áp mái là là 1.916 đồng/kWh.

Hệ Thống Điện Mặt Trời Mái Nhà 1.916 đồng

Trước đây căn cứ chính thức quyết định số 11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, các dự án điện mặt trời nói chung và dự án điện mặt trời mái nhà nói riêng được bên mua điện mua với giá 9,35 Uscent/ kWh, điều này cũng đã thúc đẩy sự phát triển của các dự án điện mái nhà tương đối khả quan trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên cũng theo nội dung quyết định này thì từ sau ngày 30/6/2019 quyết định 11/2017/QĐ-TTg đã hết hiệu lực thi hành. Từ đó đến nay mặc dù nhu cầu lắp đặt phát triển mới của điện mặt trời mái nhà, vẫn còn rất tiềm năng nhưng do chờ cơ chế giá điện mặt trời mới cũng đã làm thị trường điện mái nhà chững lại.

Xem thêm : Đầu hệ thống điện mặt trời 2021 thế nào ?

Vào ngày 31/12/2019, Bộ Công Thương đã trình số 10170/TTr-BCT trình Thủ tướng chính phủ. Về dự thảo quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam áp dụng sau ngày 1/7/2019, với nội dung “Hệ thống điện mặt trời mái nhà là hệ thống điện mặt trời có các tấm quang điện được lắp trên mái nhà của công trình xây dựng, có công suất không quá 01 MW, đấu nối trực tiếp và gián tiếp vào luới điện có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống” và giá bán điện của các hệ thống điện mặt trời mái nhà là 1.916 đồng/kWh, tương đương 8,38 Uscent/kWh. Tuy nhiên đến nay Bộ Công Thương cho biết cơ chế khuyến khích nêu trên chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

lắp điện mặt trời áp mái

Đến ngày 6/1/2020 Bộ Công Thương đã có văn bản số 89/BCT-ĐL gửi tập đoàn điện lực Việt Nam. Về việc thực hiện các thỏa thuận điện mặt trời áp mái ngay sau đó căn cứ văn bản số 89/BCT-ĐL ngày 6/1/2020 của Bộ Công Thương tập đoàn điện lực Việt Nam, cũng đã có văn bản số 125/EVN-TTĐ ngày 7/1/2020 gửi các tổng công ty điện lực để chỉ đạo thực hiện. Trong đó Bộ Công Thương đã đồng ý với đề xuất của EVN về việc tiếp tục nhận và giải quyết các yêu cầu bán điện từ dự án điện mặt trời áp mái, thực hiện xác nhận chỉ số công tơ và sản lượng điện giao nhận nhưng chưa thực hiện việc thanh toán tiền điện cho đến khi các cơ quan thẩm quyền có hướng dẫn chính thức.

Bộ Công Thương cũng chỉ đạo EVN cùng các đơn vị lưu ý đảm bảo các hệ thống điện mặt trời mái nhà đấu nối vào hệ thống điện quốc gia. Cần tuân thủ đúng quy định của pháp luật và không gây quá tải lên hệ thống điện . Ngoài ra Bộ Công Thương cũng đề nghị thông báo rõ với các nhà đầu tư khi thực hiện đầu tư phải tự chịu rủi ro về sự thay đổi (nếu có) so với đề xuất điện mặt trời trên mái nhà có trong dự thảo mà Bộ Công Thương đã trình thủ tướng Chính phủ tại tờ trình 10170/TTr-BCT ngày 31/12/2019./.

Theo Bộ Công Thương

Content Protection by DMCA.com